BIG IDEAS great STEM

De kijk vanuit “big ideas” naar wetenschapsonderwijs overstijgt de klassieke opsplitsing in de vakken biologie, chemie en fysica en de verschillende onderdelen zoals optica, mechanica, plantkunde, … Het curriculum wordt hierbij benaderd vanuit een aantal concepten, kernideeën, denk- en werkwijzen die binnen de brede wetenschappen aanwezig zijn.
Raadpleeg de informatie op www.bigideas.be of bekijk de presentatie.


De STEM concepten (crosscutting concepts), die gebaseerd zijn op de “big ideas” bieden leerlingen een kader om competenties uit de verschillende STEM disciplines (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) te verbinden tot een samenhangende en wetenschappelijk onderbouwde kijk op de wereld.

Oorzaak en gevolg, terugkoppeling
Verhouding en hoeveelheid
Energie, materie en informatie
Structuur en functie
Stabiliteit en verandering