Ontwerp, programmeer en bouw een sociale robot. Deze robot kan communiceren en reageert op omgevingsfactoren.

Maatschappelijke relevantie: mens-robot interactie.
In een steeds meer gerobotiseerde samenleving zullen mens en robot meer en meer met elkaar moeten samenleven en elkaar leren begrijpen.

De ‘Sociale robot’ is een vakoverschrijdend STEM-project voor de eerste graad secundair onderwijs. Het project kan evenwel ook ingezet worden in de tweede graad mits de gestelde criteria uitdagender zijn. Het ontwerpen, programmeren en bouwen van de robot gebeurt door groepjes van 2 tot 3 leerlingen.

Het project wordt onderverdeeld in 4 modules.
– Module 1: Inleiding en computationeel denken unplugged
– Module 2: Brainstorm, ontwerp en programmeer
– Module 3: Bouwen van de eigen robot
– Module 4: Creatieve opdracht en klasgesprek
Tijdsbesteding: 8 tot 16 lesuren, bij voorkeur in blokken van 2 à 3 lesuren.
Het aantal lesuren is richtinggevend en wordt bepaald door de keuzes die je als leraar maakt in functie van de doelgroep, context
en de te bereiken onderwijsdoelen.

Dwengo heeft voor het ‘Sociale robot’-project een kit ontwikkeld met elektronica en gereedschap voor het bouwen van een eigen sociale robot. Aangevuld met de lesfiches kun je aan de slag.

Voor het ontlenen/aankopen van ‘sociale robot’ kits neem je contact op met kathleen.hallaert@pov.be.
Scholen van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen ook terecht bij de provincie zelf via 
deze link.